Byggnader


Kärnåsenstugan eller torpet Stenåsen, i folkmun
Kärnåsen, nybyggdes 1858 av Lars Andersson
och hans hustru Margareta Persdotter.
Torpet var den första fasta byggnaden på Kärnåsen.


Lovisebergsstugan är en tvåfamiljbostad från
Lovisebergs bruk. Innan Lovisebergsbruket lades
ned bodde smeder i fastigheten.
Lovisebergsstugan är nu kuliss för bygdespelet ”Älvdalssagan”.


Myrbergsstugan kommer från Myrberget och
uppfördes på Kärnåsen 1942. Huset innehåller
tidstypiska föremål och möbler.


Smetäppa är en mangårdsbyggnad från en mindre
gård i Västra Skymnäs. I stort sett samtliga möbler
på nedre våningen medföljde huset. På övervåningen
finns ett skolmuseum och en klädkammare med
bl.a. en gammal Dalbydräkt. I den stora bakugnen
gräddas den goda Smetäppkakan.
Huset flyttades till Kärnåsen 1973.


Dagsverksstugan som kommer från Uddeholm
var ursprungligen övernattningsstuga för de torpare
som arrenderade mark av Uddeholmsbolaget.
Istället för att betala arrendet med pengar fick de
göra dagsverken på Uddeholmsbolagets stora lantbruk.
De övernattade och lagade mat i detta hus.
Huset flyttades till Kärnåsen i början på 1970-talet.

Finnskogalogen kommer från Båtstad i Norra Finnskoga.
Den flyttades och var klar till midsommar 1972.
Nedre våningen är idag servering och ibland används
loggolvet till dans. På övre våningen finns ett stort
rum inrett för olika sammankomster och den
norra halvan inrymmer ett av våra muséer.

Hörnstugan kommer från Högberg och är en
mindre gård byggd 1783. Huset har varit bebott
fram till och med 1950-talet men aldrig rödfärgats.
1984 stod det klart på Kärnåsen och används
främst för utställningar.
Numer huserar Kärnåsens Rovdjursexpo här.


By Missionshus skänktes till Hembygdsföreningen
av Norra Råda Missionsförsamling 1989.
Från första början var huset en affär men
blev missionshus på 1920-talet.


Sätern. Under två veckor är Kärnåsens säter
levande med kor och kalvar. Här tillverkas smör
och sötost, som finns att köpa i mån av tillgång.


Stölletboden är en matbod som
ursprungligen kommer från Stöllet.
1941 stod den färdig på Kärnåsen.