Kärnåsens Rovdjursexpo-The Big Four of Scandinavia


Varg


Lo


Björn


Järv

I Kärnåsens Rovdjursexpo tar vi dig närmare Skandinaviens fyra stora rovdjur;
björn, varg, lo och järv.
Här finns även älg, kungsörn, orrar m.m.
Du får se djuren på nära håll och uppleva deras storlek. Ett stort antal
vackra djurbilder ger också en god inblick i djurens levnadsförhållanden.
Hur kan vi se vad vargen ätit och hur ser de olika rovdjurens spillning ut?
Vilka spårstämplar lämnar de olika rovdjuren? Svaren finner du i utställningen.