Klar-Hälja – historia

Klar-Hälja – historia

1969 sammanstrålade dåvarande ordföranden i hembygdsföreningen Åke Nyberg med TV-producenten Allan Schulman. Allan såg direkt vilka fina möjligheter för ett bygdespel som finns på Kärnåsen. Han kontaktade i sin tur Gunde Johansson som skrev ”Älvdalssagan” och sommaren 1970 var det premiär. ”Älvdalssagan” har därefter framförts i långt över 100 föreställningar. Spelet speglar delar av bygdens historia.

Det hela var lyckat och nästa år ville man utöka aktiviteterna för att kunna visa hur människorna levde i Klarälvdalen för 100 år sedan.

En nio dagars festvecka startades och fick namnet Klar-Hälja. Förstavelsen Klar- kommer av Klarälven och Hälja betyder helt enkelt helgen. Under Klar-Hälja vill vi visa hur människorna levde i Klarälvdalen i slutet av 1800-talet. Här finns en levande sätervall med kor och säterkulla under några sommarveckor. Klar-Hälja har allt efter som åren gått funnit en form som vi tycker passar bra. Naturligtvis kommer några nyheter och förändringar varje år men området måste utvecklas med varsamhet så inte miljön skadas.