Historik

Kärnåsen idag liknar en liten by med sina 30 gamla byggnader.
Ursprungligt är det en torpstuga från 1860-talet med tillhörande uthusbyggnad, som köptes 1936 av Fritjof Olsson.
Han flyttade hit ett stort antal stugor från närliggande byar och fyllde dem med 1000-tals bruksföremål som levandegör människornas livsbetingelser för mer än 100 år sedan.
När han 1948 satte upp Lovisebergsstugan fanns här 23 gamla byggnader.

1957 bildades Norra Råda hembygdsförening. Syftet med föreningen var att kunna överta Kärnåsen och förvalta anläggningen vidare. Övertagandet skedde våren 1959.

1969 sammanstrålade hembygdsföreningens dåvarande ordförande Åke Nyberg med TV-producenten Allan Schulman på Kärnåsen. Allan såg direkt de fina möjligheter för teater som finns på området och kontaktade Gunde Johansson, vilken skrev bygdespelet ”Älvdalssagan”. Urpremiär stod i slutet av juli 1970. Hembygdsföreningens medlemmar fick blodad tand och året därefter utvidgades aktiviteterna till att omfatta nio dagar i följd och arrangemanget fick namnet ”Klar-Hälja”.

Man insåg snart att flera byggnader behövdes för att kunna visa fler hantverk och låta besökarna i ännu större grad uppleva 1800-talets Värmland, vilket hela tiden har varit syftet med arrangemanget. Flera byggnader flyttades till Kärnåsen för servering och att kunna ha aktiviteter även vintertid. Verksamheten har gjort att behovet av inomhusytor har ökat och idag finns 30 museala byggnader på området.
Här finns logar, lador, torpstugor, smedjor, säterbodar, snickarverkstad, lanthandel, skolsal, flottarkoja, mangårdsbyggnader, parstuga, dagsverksstuga m.m. Dessa är fyllda med massor av föremål från tidigare århundraden. På Kärnåsen hittar du allt från synålar och skopligg till en brandbil.