Bli medlem

Som medlem i hembygdsföreningen stödjer du verksamheten i din hembygd. Om vi
blir fler medlemmar ökar möjligheten att utveckla vår verksamhet.

Bli medlem nu!

Sätt in pengar på PlusGirokonto 64 86 44-3
eller swisha till 123 305 43 92

Medlemsavgiften är 150:-/år.
Glöm ej skriva namn och adress!