Kontakt

Hembygdsgården Kärnåsen
Kärnåsen 1
683 94 LAKENE

Ordförande Jan Bäckström tel. 070-315 57 24
Tel. Kärnåsen 076-020 36 92
E-post: karnasen@karnasen.nu