Kontakt

Hembygdsgården Kärnåsen
Kärnåsen 1
683 94 LAKENE

Ordförande Jan Bäckström tel. 0563-723 52, 070-315 57 24
Tel. Kärnåsen 0563-602 74
E-post: karnasen@karnasen.nu