Bli medlem

Som medlem i hembygdsföreningen stödjer du verksamheten i din hembygd. Om vi blir fler medlemmar ökar möjligheten att utveckla vår verksamhet.

Bli medlem nu!

Sätt in pengar på PlusGirokonto 64 86 44-3.
Medlemsavgiften är 150:-/år.
Glöm ej skriva namn och adress!

Program/Aktiviteter

Helgöppet under sommaren

Midsommar

Klar-Hälja

-Historia
-Program
-Serveringar
-Veteranfordon

Årets artister

Barnens Kärnåsen