Kontakt

Ordförande Jan Bäckström tel. 0563-723 52, 070-315 57 24

Tel. Kärnåsen 0563-602 74, 604 45

E-post: karnasen@karnasen.nu

Program/Aktiviteter

Helgöppet under sommaren

Midsommar

Klar-Hälja

-Historia
-Program
-Serveringar
-Veteranfordon

Årets artister

Barnens Kärnåsen