Bilder från Klar-Hälja 2011

Klicka på bild eller datum för att se bilderna!

9 juli
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
16 juli
17 juli    

 

Program/Aktiviteter

Helgöppet under sommaren

Midsommar

Klar-Hälja

-Historia
-Program
-Serveringar
-Veteranfordon

Årets artister