Hörnstugan

Hörnstugan kommer från Högberg och är en mindre gård byggd 1783. Huset har varit bebott fram till och med 1950-talet men aldrig rödfärgats. 1984 stod det klart på Kärnåsen och används främst för utställningar.

Tillbaka

Program/Aktiviteter

Helgöppet under sommaren

Midsommar

Klar-Hälja

-Historia
-Program
-Serveringar
-Veteranfordon

Årets artister