By Missionshus

By Missionshus skänktes till Hembygdsföreningen av Norra Råda Missionsförsamling 1989. Från första början var huset en affär men blev missionshus på 1920-talet.

Tillbaka

Program/Aktiviteter

Helgöppet under sommaren

Midsommar

Klar-Hälja

-Historia
-Program
-Serveringar
-Veteranfordon

Årets artister